[SKYBLOCK] Tính năng Oregen

Giới Thiệu Chung

Oregen là một tính năng cho phép bạn khi đào ở island có thể ra nhiều loại quặng khác nhau như đá cuội, quặng sắt, quặng kim cương,… Đây là một tính năng thú vị, gia tăng tính cày cuốc cho server

Ưu điểm của Oregen:

+ Cho phép đào nhiều loại khoáng sản trên island

+ Gia tăng phần thú vị cho skyblock+ Bảo vệ nhà và đảo của bạn khỏi các yếu tố tiêu cực bên ngoài (TNT, PvP,…)+ Được mở rộng đảo với độ rộng theo nhiều tầng khác nhau trong khu vực đảo của bạn…

Nhược điểm của Oregen:

+ Bắt buộc phải cày cuốc để nâng cấp oregen lên mức độ cao hơn


 Mở menu của Oregen

Ghi /oregen để mở menu

Giao diện menu của Oregen

Cách sử dụng menu của Oregen

1. Thông tin Oregen

Thông tin oregen

Chỉ vào icon quyển sách ở menu sẽ cho biết cấp độ oregen hiện tại của bạn

2. Nâng cấp Oregen

Nâng cấp Oregen

Để nâng cấp, bạn click vào cấp oregen mà bạn muốn nâng. Tuy nhiên bạn sẽ phải mất tiền (đơn vị $) để nâng cấp. Và bạn cũng không thể nâng cấp thấp hơn cấp oregen hiện tại của bạn


Đó là sơ lược về tính năng Oregen của Skyblock. Mọi thắc mắc liên hệ fanpage và group của server

Chúc bạn chơi game vui vẻ