[TOWNY] CẬP NHẬP #25052019

❌Loại bỏ:

 • Không có

🔧 Thay đổi:

 • Tăng Thuế Town hằng ngày từ 50$/chunk -> 150$/chunk
  (VD: Town rộng 200 chunks thì Thuế là 200 x 300$ = 60000$/ngày)
 • Tăng Thuế Town hằng ngày nếu Town càng đông người
          + Town từ 2-5 người chịu thêm 25 % Thuế
  ㅤㅤ+ Town từ 6-9 người chịu thêm 50 % Thuế
  ㅤㅤ+ Town từ 10-13 người chịu thêm 75 % Thuế
  ㅤㅤ+ Town từ 14-19 người chịu thêm 100 % Thuế
  ㅤㅤ+ Town từ 20-23 người chịu thêm 125 % Thuế
  ㅤㅤ+ Town từ 24-27 người chịu thêm 150 % Thuế
  ㅤㅤ+ Town từ >28 người chịu thêm 200 % Thuế
 • Tăng Thuế Nation hằng ngày từ 100$ -> 100000$

*CHÚ Ý: Thuế sẽ thu vào 10H TỐI hằng ngày. Nhớ chuẩn bị tiền trước để kẻo mất nước nhà tan mà không biết lý do

✅ Thêm mới:

 • Không có
Mọi thắc mắc đóng góp vui lòng liên hệ fanpage hoặc group của server