[SKYBLOCK] Tính năng kho

Giới Thiệu Chung Kho là một tính năng cho phép bạn chứa lượng quặng mà bạn đào được trên island. Khi đào được quặng trên…

Xem chi tiết

Skyblock

Giới Thiệu Chung Skyblock là một chế độ sinh tồn bình yên cũng gần tựa như Towny. Nhưng điểm khác biệt của skyblock là một hòn…

Xem chi tiết