[MINESTRIKE] SỰ KIỆN “SĂN LÌ XÌ TẾT 2020”

I – MÔ TẢ CHUNG:

ㅤỞ các mode trong server (trừ Đặt Bom) sẽ có Bao lì xì xuất hiện. Hoàn thành các yêu cầu đưa ra ở từng mode để được cộng điểm thưởng, quy đổi thành quà (xem bên dưới)

ㅤ Event mở từ 23/1 cho tới hết ngày 02/2

II – CÁCH KIẾM ĐIỂM THƯỞNGㅤㅤ

1) ĐẤU ĐỘI

 • Sau khi trận đấu bắt đầu 5 giây thì sẽ có 1 player ngẫu nhiên nhận được Bao lì xì. Ai nhận được thì người đó sẽ phát sáng
 • Player đó cứ GIẾT ĐỦ 5 MẠNG khi cầm Bao lì xì thì CẢ TEAM ĐƯỢC +1 ĐIỂM THƯỞNG
 • Nếu bị chết thì 1 player ngẫu nhiên khác sẽ nhận được Bao lì xì
 • Áp dụng cho map từ 12 người

2) ĐẤU ĐƠN

 • Sau khi trận đấu bắt đầu 5 giây thì sẽ có 1 player ngẫu nhiên nhận được Bao lì xì. Ai nhận được thì người đó sẽ phát sáng
 • Player đó cứ GIẾT ĐỦ 3 MẠNG khi cầm Bao lì xì thì BẢN THÂN ĐƯỢC +1 ĐIỂM THƯỞNG
 • Nếu bị chết thì Bao lì xì sẽ rớt ra ở vị trí chết để player khác nhặt
 • Áp dụng cho map từ 12 người

3) MAP SINH TỬ “MOBIUS”

 • Sẽ có 1 Bao lì xì xuất hiện chung với Desert eagle trên đỉnh vào đầu trận. Ai chạy lên lấy được trước thì người đó sẽ có phát sáng
 • Player đó sống sót đủ 15s thì BẢN THÂN ĐƯỢC +1 ĐIỂM THƯỞNG
 • Nếu sau đó GIẾT ĐỦ 3 MẠNG khi cầm Bao lì xì thì BẢN THÂN ĐƯỢC +1 ĐIỂM THƯỞNG nữa
 • Nếu bị chết thì Bao lì xì sẽ rớt ra ở vị trí chết để player khác nhặt
 • Áp dụng cho map từ 10 người

4) ZOMBIE NỔI LOẠN (MUTANT)

 • Sau khi zombie xuất hiện được 5 giây thì ngẫu nhiên 1 Human nhận được Bao lì xì và Human đó sẽ phát sáng
 • Human đó SỐNG SÓT TỚI HẾT ROUND thì TẤT CẢ HUMAN CÒN SỐNG ĐƯỢC +3 ĐIỂM THƯỞNG
 • Nếu thằng cầm Lì xì đó bị cào thì THẰNG ZOMBIE CÀO NÓ ĐƯỢC +6 ĐIỂM THƯỞNG; Lì xì sẽ biến mất và xuất hiện lại vào Round sau
 • Áp dụng cho map từ 12 người

5) ZOMBIE RƯỢT ĐUỔI (ESCAPE)

 • Sau khi zombie xuất hiện được 5 giây thì ngẫu nhiên 1 Human nhận được Bao lì xì và Human đó sẽ phát sáng
 • Human đó SỐNG SÓT TỚI HẾT ROUND (là sau khi đã tẩu thoát thành công không chết) thì TẤT CẢ HUMAN CÒN SỐNG ĐƯỢC +4 ĐIỂM THƯỞNG
 • Nếu thằng cầm Lì xì đó bị cào thì THẰNG ZOMBIE CÀO NÓ ĐƯỢC +8 ĐIỂM THƯỞNG ; Lì xì sẽ biến mất và xuất hiện lại vào Round sau
 • Áp dụng cho map từ 10 người

6) CƯỚP CỜ

 • Lấy được Cờ Địch (không quan trọng vị trí cờ đang ở đâu) ĐƯỢC +3 ĐIỂM THƯỞNG
 • Nếu mang được Cờ Địch về base của mình thì TẤT CẢ ĐỒNG ĐỘI (kể cả bản thân) ĐƯỢC +6 ĐIỂM THƯỞNG
 • Ai bắn chết được thằng cầm Cờ Team mình thì ĐƯỢC +3 ĐIỂM THƯỞNG
 • Ai mang Cờ Team mình trả về thì ĐƯỢC +3 ĐIỂM THƯỞNG
 • Áp dụng cho map từ 10 người

III – PHẦN THƯỞNG:

Bạn có thể kiếm lên tói 22 Keys để quay Rương mà không cần nạp tiền!

Tất cả các Mốc đều bao gồm thêm 1 Key Thường ngẫu nhiên trong 8 Rương Tết

ㅤMỐC 50: $20.000

ㅤMỐC 100: 1 Key Thường ngẫu nhiên trong 8 Rương Tết

ㅤMỐC 150: 1 Lọ hồi máu 30%

ㅤMỐC 200: 1 Đồng xu Hồi sinh

ㅤMỐC 250: 1 Key Thường ngẫu nhiên trong 8 Rương Tết

ㅤMỐC 300: 1 Lọ hồi máu 100%

ㅤMỐC 350: $100.000

ㅤMỐC 400: 3 Lọ hồi máu 30%

ㅤMỐC 450: 1 Đồng xu Hồi sinh

ㅤMỐC 500: 1 Skin súng Rank đỏ (vĩnh viễn)

ㅤMỐC 550: 3 Lọ hồi máu 100%

ㅤMỐC 600: 1 Skin súng Asiimov (vĩnh viễn)

ㅤMỐC 650: 1 Skin súng Hyper Beast (vĩnh viễn)

ㅤMỐC 700: 1 Skin súng GunFS (vĩnh viễn)

ㅤMỐC 750: 1 Skin súng Tarot (vĩnh viễn)

ㅤMỐC 800: 1 Skin súng Nakano (vĩnh viễn)

ㅤMỐC 850: 1 Skin súng Wibu (vĩnh viễn)

ㅤMỐC 900: 1 Skin súng Fear Of God (vĩnh viễn)

ㅤMỐC 950: 1 Skin súng Jade Dragon (vĩnh viễn)

ㅤMỐC 1000: 1 Đao Thanos (vĩnh viễn)