Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!
UltraPermissions-4.3.3 việt hóa

Premium Plugin UltraPermissions-4.3.3 việt hóa 4.3.3 (việt hóa)

Đăng nhập để download
Phiên bản hỗ trợ
1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14
[IMG]
[IMG]

[IMG]
[IMG][IMG][IMG]
[IMG]

[IMG]
[IMG]

[IMG]
[IMG]

[IMG]đây là bản leak không phải mình mua, mình chỉ việt hóa 😀:D:D
nơi leak cho ai cần: https://blackspigot.com/downloads/ultra-permissions.10861/
plugin này hỗ trợ chuyển dữ liệu từ các plugin permissions khác như (permissionsEX, Luck Perms,... )

cách cài đặt:
lưu ý: nhớ giữ plugin permissions cũ
b1. giải nén file mới tải
b2. quăng hết những thứ vừa giải nén xong vô thư mục plugins
b3. restart server cho chắc ăn 🙂)
b4. mở game lên, vào server rồi để đó 😊)
b5. vào console dùng lệnh [ upc addSuperadmin <tên ingame> ] để trở thành super admin
b6. sau khi đã add super admin, vào game dùng lệnh /uperms
b7. nhấn vào cái cổng kết thúc như hình View attachment 17566 (chỉ xuất hiện nếu đang có plugin permissions khác)
b8. sau đó nó sẽ lấy dữ liệu bên plugin permissions kia rồi tắt sever. Lúc này bạn xóa plugin permissions kia đi
b9. mở server lên và sử dụng ! 😀:D:D
Tác giả
daohuynhgiahuy
Downloads
0
Views
53
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Top