Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

MEGA Skyblock / Minedihoa.com / 1.12 1.13 1.14

Tham gia
16/8/19
Bài viết
1
Chức năng máy chủ đang có:

 • Nâng cấp quặng (12 Cấp độ)
 • Mua Robot thay bạn làm việc
 • Làm công việc nhận thưởng
 • Đua top tuần và tháng
 • Thuê bay bằng Karma.
 • Cửa hàng bảo thạch, thú cưng.
 • Vật phẩm Trade / Donate có thời hạn.
 • Mở rộng đảo, nâng thành viên.
 • Không thể trồng cây, kiếm gỗ bằng cách ra khu rừng của máy chủ để chặt.
 • Job: Thợ mỏ, Thợ mộc (Sắp ra mắt).
 • Chinh phục Huyền Hạp nhận quý phẩm.
 • Điểm danh hàng ngày, tích lũy nguyên liệu.
 • Non-keep, cần đổi Bảo Hồn Thạch để Keep.
 • Hắc Ám Hoàng Cung (Sắp ra mắt).
 • Câu cá hàng ngày nhận thưởng.
 • ...and more
--------------------------------------------

IP Connect: Minedihoa.com / 1.12 - 1.13 - 1.14

Groups: www.facebook.com/groups/minedihoa/

662663
 
Top