Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!
NapThe

Plugin Việt Nam NapThe 3.3.1 test

Đăng nhập để download
Tham gia
28/7/19
Bài viết
3
Kick Đã đăng 1 tài nguyên mới:

NapThe - N a p T h e

Lưu ý: Phiên bản này hoàn toàn chưa được test (vì không có API key/secret/abcxyz... để test). Nếu bạn thấy lỗi, hãy bình tĩnh hợp tác và báo lỗi cho mình để mình có thể sửa.

Chức Năng
  • Nạp thẻ tự động vào các trang hỗ trợ API. Hoặc lưu thẻ để bạn tự xác nhận bằng tay.
  • Lưu lịch sử thẻ nạp đúng và nạp sai để tiện kiểm tra
  • Phần thưởng dưới dạng Command nên bạn tùy ý chọn phần thưởng...
Chi tiết về tài nguyên
 
Tham gia
21/7/19
Bài viết
9
t tích hợp vào doicard tự nhiên nó nhảy loạn lên xong báo config sai :v
 
Top