Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Plugin Tools tạo Mobs dành cho plugins Mythicmobs

Tham gia
21/7/19
Bài viết
11
Tôi: Cho mình hỏi cách tạo Mob bằng NBTEDitor với ạ

Đoán xem: 2019 rồi cậu bé ơi xài Mythicmobs đi

tra google

Tôi: Khó quá anh ơi , e không biết tạo sao ??

Đoán xem: Vậy sao không dùng Tools tạo Mobs ?

Tôi: tools gì cơ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang gặp khó khăn về việc tạo mobs ? đây có thể là một tus dành cho bạn.
Bạn mới bắt đầu tạo mobs = mythicmobs ? Đây là tus dành cho bạn.

Tools tạo mobs cho plugins Mythicmobs

LINK: https://mythicmobs.net/index.php?resources/mythiccreator-alpha-edition.35/

HOW TO USE ? tự tìm hiểu đi bro
 
Tham gia
23/6/19
Bài viết
18
Tạo mob đơn giản mà nhỉ, trên web của mythicmobs có sẵn hướng dẫn hết trơn
 
Top