Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Thảo luận Vấn đề về SERVER

Rym

Tham gia
27/7/19
Bài viết
10
Hiện toy đang có 1 máy chủ về survival, mà có các player chơi có trồng các loại cây như lúa, cây nhưng nó không lớn hoặc mọc gì lên cả ko biết là
nó bị vấn đề gì nhỉ, config hay do plugin ảnh hưởng
 
Tham gia
23/7/19
Bài viết
9
/gamerule doRandomTickSpeed 3 (mức mặc định)
OR
/gamerule doRandomTickSpeed 100000 (ngồi nhìn cây mọc)
 
Top